Offingawier (Fries:Offenwier) is een van de 63 dorpen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Het is ten oosten van de stad Sneek gelegen. In 2011 telde het 179 inwoners. De dorpsgrond is vele malen groter dan alleen de bebouwde kom, dit komt omdat het gebied behorend bij Offingawier doorloopt tot aan het Sneekermeer. Daar bevinden zich het ‘Pottenstrand’, camping ‘de Potten’ en het Paviljoen Sneekermeer, die gezamenlijk een belangrijk watersportcentrum vormen waar ieder jaar de internationaal bekende Sneekweek plaatsvindt.

 

Het dorp komt al in 1328 voor als Offinghewere. De plaatsnaam zou "opgeworpen hoogte" betekenen.De huidige bebouwde kom is ontstaan uit de twee buurtschappen Tsjerkebuorren en Brêgebuorren, zij worden onderling verbonden door de in de jaren negentig gebouwde huizen aan de Midsbuorren

Het kerkje van Offingawier is een gemeentelijk monument en was het oudste gebouw in de voormalige gemeente Sneek. Het gebouw, op het eerste gezicht 19e eeuws, heeft een geschiedenis die teruggaat tot een kerkje uit 1335 dat aan de heilige Nicolaas gewijd was.

 

Het oorspronkelijke karakter van Offingawier, afhankelijk van en georiënteerd op het water, is nog goed in het huidige landschap herkenbaar in de vorm van een typerende vaartenstructuur. Toen de buurtschappen Tsjerkebuorren en Brêgebuorren ontstonden was het dorpsgebied van Offingawier alleen via het water ontsloten. Wegen waren er niet en verkeer vond geheel plaats per schuit of schouw. De enige doorgaande wegverbinding in het gebied liep over de Grienedyk.  De eerste verbinding over land was een onverharde weg die uiteindelijk geasfalteerd werd. Aansluitend op deze weg werd in de ruilverkavelingperiode de weg naar Irnsum aangelegd; deze is primair bedoeld voor agrarisch verkeer.

Subcategorieën