Dorpsbelangen

 

 

 

 

   

 

Actueel


 

Dorpshuis de Wier

 

 

 

  ===============================

    

  

    Foto Auke Landman

 

 

=====================================

 

ACTIE WERKGROEP VERKEER

 

 

    

U vindt HIER alles over de VERKEERSDRUKTE

 

---------------------------------------------------------------------------

Dorpshuis

 

 

 

 

 

 

 

U vindt HIER alles over de verbouwing van het Dorpshuis.

Alle foto's van de verbouwing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

KOOKCLUB OFFINGAWIER

Trakteert inwoners op snertmaaltijd

 

Lees hier meer over deze unieke aktie

 

 

----------------------------------------------

Gemeentelijk bermbeleid

Onze bermen hebben samen een oppervlakte van bijna 700 hectare: dat zijn 500 voetbalvelden! In de bermen komen meer dan 200 plantensoorten voor. Hier zitten ook soorten bij die wettelijk beschermd zijn of op de rode lijst staan. Dit soort bermen beheren we zo veel mogelijk ecologisch. Dat betekent: (meestal) twee keer per jaar maaien in juni en september. Hierdoor wordt de bodem langzaam minder voedselrijk en groeit het gras minder snel. Zo komt er meer ruimte voor wilde bloemen.

 

Meer biodiversiteit

Op plekken waar ratelaar is uitgezaaid maaien we eens per jaar, in september. De ratelaar leeft deels van gras. Daardoor groeit het gras minder snel, waardoor er ruimte komt voor wilde bloemen. We zaaien de ratelaar op veel plekken, dit bespaart kosten en levert meer bloemen en insecten op.  Smallere bermen klepelen we twee keer per jaar in fasen. Klepelen houdt in dat het gras na het maaien blijft liggen. Dit is goedkoper, het nadeel is dat er weinig verschillende bloemen kunnen groeien.

-------------------------------------------

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Bestuursleden 'Doarpsbelang Offenwier':

 

Voorzitter:

Berendt Jan Boschma

0515-424466

Secretaris:

Auke Landman

0515-531667

Penningmeester:

Botsje Bloemhof

0515-427538

Algemene Bestuursleden:

Marij de Roos

Dirkje Winia-Hoekstra

Website

www.offingawier.nl

Postadres secretariaat:

 

Fiifgeawei 30,

8626 GC, Offingawier

E-Mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bank NL90RABO 0133228517

        

           

 

         

 

  

 

                

                            

 

 

Yn it jier 1335 is de tsjerke troch de helpbiskop fan Utrecht oan de patroanhillige Nicolaas wijd. Der is troch de ieuwen hinne nochal wa feroare oan de tsjerke. Skoalmaster Eile van der Wal dy’t fan 1830 ôf oant syn dea yn 1860 oan de pleatslike skoalle ferbûn wie, skriuwt hjiroer:

 

 

“In 1850 zijn kerk en toren vertimmerd. Toen is er een muur om de oude van groote onbehouwen Friezen heen gebouwd. De kerk had een steenen vloer met eenige grafsteenen en voor den toren stond een klimop. De buitendeur van de toren was van eikenhout zeer zwaar en sterk en beslagen met duizende spijkers. In de kerk lag een zolder, (die in 1882 door een plafond is vervangen (Red.)). Boven de deur aan den ingang van het kerkportaal kon men lezen: Geen schooner les van meerder kracht, Dan Micha zes en wel vers acht. Daarop volgende wat deze schriftuurplaats geeft te lezen.

 

In 1850 zijn er vensters aangebracht in den blinden muur naar de zijde van den weg”.

 

 

 

De tsjerke stiet op de gemeentelike list fan beskerme monuminten om’t it 'sûnder wryt of slyt' is, om reden fan it arsjitektoanysk karakter en de werkenberens as doarpstsjerke.

 

De âlde klok yn de toer hie it opskrift:

 

Offenwier 1637 den 6 Meerte hebben mi laten gieten van M.F.S.

 

De klok is troch de Dútske besetter yn maart 1943 fuorthelle en is nei de twadde wrâldkriich net weromkommen.

De hjoeddeiske klok is yn 1948 getten en op 17 desimber pleatst. De nije klok is getten troch Jacobus van Bergen te Midwolda en hat twa opskriften:

 

1943

Geveld door Duitsch geweld

Door burgerij en Kerkvoogdij hersteld

1948

 

en

 

Luiden wil ik voor de dooden

Levenden ter Kerke nooden

 

 

Het oargel is fan de firma Bakker en Timmenga út Ljouwert, hat as opskrift Anno 1907 en is wijd op 8 jannewaris 1908. It oargel hat fl 1100,00 koste.